Hymn för Mollösund presenterar Åke Hermanson och Katarina Leyman. Gunnar Eriksson berättar om Hermansons musik och Ensemblen Innan hav; Anna Svensdotter flöjt, Joar Skorpen violin och Christian Berg cello, framför musiken. Mollösunds kyrka torsdag 29 maj kl 18. Fri entré. Välkomna!
Gunnar Eriksson och RilkeEnsemblen besökte Mollösund i mitten av 1980-talet och Åke Hermanson närvarade då under detta tonsättarporträtt. Åke Hermanson föddes i Mollösund och efter studier i Göteborg och senare i Stockholm för Hilding Rosenberg, blev han en engagerad profil i musiklivet, bland annat som FST:s ordförande fram till 1971.  Hymn till Saltö (tillägnad Erik Järnåker) är ett av många verk i Hermansons produktion där just havsnära platser besjungs. Katarina Leyman beskriver även hon gärna målande hur landskapet, havet, naturvetenskapliga företeelser och konst kan vara källor till hennes skapande. Här framförs både hennes Intrigen för flöjt och Silhuetter. På programmet dessutom musik av Ravel, Varèse och Forsman. 

arrangör Svenska kyrkan Orust
i samarbete med Älvtoner och Art Management med stöd av VG-regionen